Even voorstellen: Het Oosterland,
duurzaam wonen in het groen

In dorpse,
kleinschalige
buurten vol erven,
linten en hoven
leren mensen
elkaar kennen.

Het gebied rond de Tuinderslaan krijgt een indrukwekkende transformatie. Hier ontstaat Het Oosterland: Kavel Vastgoed ontwikkelt een hoognodig en hoogwaardig woongebied met respect voor de kwaliteiten van het polderlandschap eromheen. Een rijk aanbod aan waardevolle woningen voor iedereen, van huur voor het sociale en middensegment tot aan appartementen en vrijstaande woningen. In dorpse, kleinschalige buurten vol erven, linten en hoven waar mensen elkaar kennen.

Left side of image
Lady walking with dog

Onze ambitie is
een duurzame
leefomgeving te
creëren, die aansluit
op de behoeften
van de inwoners
en het milieu.

Van oudsher onderscheidt dit cultuurhistorische landschap zich door glastuinbouw en karakteristieke riet- en poldervelden, dijken en vaarten. De kassen en schuren zullen verdwijnen om meer vergezichten en charmante doorkijkjes mogelijk te maken. Ontwikkelaars, architecten en landschapsarchitecten spelen met de weidsheid van de polder om een unieke eenheid te creëren tussen wonen, water en natuur. Zij gebruiken innovatieve technieken en slimme toepassingen om klimaatadaptief te bouwen. Door het plangebied kronkelt een groenblauwe ecologische structuur die een forse bijdrage levert aan een gezonde microklimaat voor mens en dier en aan de beleving van deze duurzame gebiedsontwikkeling. Zo ontstaat een architectonisch afwisselend, duurzaam en veilig leefgebied in een luisterrijk landschapspark vol biodiversiteit.

Het gebied ligt niet ver van het centrum van Mijdrecht en beschikt naast goede fietsroutes over metro- en busvoorzieningen die u binnen een half uur naar de stad brengen. En weer terug, om comfortabel thuis te kunnen ontspannen in deze prachtige wijk die organisch overloopt in de vrije natuur.

In dit met zorg ontworpen gebied ontstaat een magnifieke eenheid tussen polder, water en habitat. Kortom, op deze sublieme nieuwe plek van betekenis is het hoogwaardig wonen en leven. Hier ervaar je ruimte en voel je de rustgevende natuur overal om je heen.

Planning

2024

Q1
Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan

Q4
Eerste civiele werkzaamheden, zoals aanleggen van bouwweg en aanbrengen van voorbelasting in het eerste deelgebied

Q3/Q4
Planontwikkeling eerste fase woningen

2024/2025

Q4/Q1
Verwachting start verkoop eerste fase woningen

2025

Q3/Q4
Start bouw eerste fase woningen

A map of Mijdrecht
Vogelvluchten: Wissing

Vogelvluchten: Wissing

River side

Op deze sublieme
nieuwe plek van
betekenis is het
hoogwaardig
wonen en leven.

Child jumping across

Meld u hier aan
om op de hoogte
gehouden te worden.

Heeft u belangstelling voor Het Oosterland?

Graag denken wij met u mee en houden rekening met uw wensen over de ontwikkeling van deze prachtige toekomstige leefomgeving. Meld u hier aan en wij houden u op de hoogte.

Vul hier het formulier in:


    voorbeeld: naam@domein.nl


    voorbeeld: 1234AB

    Ik ben geïnteresseerd in: